1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "You see the long train."

"You see the long train."

Dịch:Bạn thấy một chuyến tàu dài.

September 17, 2014

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thuvnl

Train=cái tàu chứ không phải chuyến tàu nhé ad. Một chuyến có nghĩa là một lượt đi.


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Đoàn tàu dài.


https://www.duolingo.com/profile/n.tam.th

có "a" đâu mà dịch là một nhỉ ?


https://www.duolingo.com/profile/Tuyetmai83

Mình cũng định hỏi như bạn này


https://www.duolingo.com/profile/Hng254625

Tôi cũng thắc mắc như vậy đấy


https://www.duolingo.com/profile/quynhanh296767

Yes ,yes không có a


https://www.duolingo.com/profile/nguynquang268955

Bạn thấy một đoàn tàu dài được không?


https://www.duolingo.com/profile/caochien

"bạn nhìn thấy chiếc tàu dài": nên được chấp nhận???


https://www.duolingo.com/profile/TranNamTrung

Bạn thấy con tàu dài. Admin ơi trả lời đi


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

độ dài vật lý hay thời gian?


https://www.duolingo.com/profile/DiepVo2014

miền Nam gọi là XE LỬA


https://www.duolingo.com/profile/leonadovanhxi

duolingo hay thật, - toàn lỗi


https://www.duolingo.com/profile/VuThiQuynh12

Nghe cũng đúng nhưng cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/hue0402

Đáp án chưa đúng. Câu không có từ nào là một


https://www.duolingo.com/profile/BaoToan95

Bạn thấy con tàu dài?


https://www.duolingo.com/profile/Bocabu

giống mình, 2 năm sau vẫn sai :))


https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Giống bạn, bị sai


https://www.duolingo.com/profile/GiaHuy07

Bạn thấy tàu dài là đúng, sát nghĩa bòng nhất với câu này.


https://www.duolingo.com/profile/Hungnv84

Cùng thắc mắc với mọi người nhưng khi đưa cho google dịch thì nó cũng y chang như duolingo


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

đoàn tàu hay chuyến tàu?


https://www.duolingo.com/profile/TrinhPhong2

Câu này sai sai sao ấy

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.