"Anh ấy là người châu Âu."

Dịch:He is European.

September 18, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Ars9090

Tại sao có đáp án là A European có đáp án là An European, tôi nghĩ mọi người phải để cho đúng. Lần đầu tôi trả lời là "An" thì bị cho là sai, lần sau tôi sửa thành "A" cũng bị cho là sai.

September 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nk_1612

troll, mình cũng bị

May 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phonglqdo

Mình dùng an cũng bị sai mà đáp án lại cho là dùng a. sao trện này không tải hình lên được nhỉ. Ad nên ra đáp án chính xác cho mọi người dễ học.

October 2, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.