Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã viết một bức thư bằng tiếng Anh."

Dịch:I wrote a letter in English.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tonu2702

"... by English" không được à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuyPhanSg

câu hỏi tương tự

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I wrote a letter by English có được ko ad

2 năm trước