"He is afraid to swim."

Dịch:Anh ta sợ bơi.

4 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThaiPhan9

He is afraid to swim

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

The correct sentence is He is afraid of swimming.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/ihatetaker

"anh ấy sợ đi bơi" vậy ko được hả ad?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

"đi bơi " là "go swimming . Đáp án của bạn " anh ấy sợ đi bơi" sẽ tương ứng với câu tiếng Anh là " He is afraid to go swimming " . Hai câu khác hẳn nhau

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vangioilee

sao lại có "to" đằng sau afraid vậy mọi người

4 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Cấu trúc nó thế bann

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/vietmyoutl

vi giua 2 dong tu phai co "to"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/WolfBoy94

Afraid la tinh tu ma :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

ở đây là giữa hai động từ "to be" và "swim" . Động từ "swim" đứng sau động từ "to be" nên phải có "to" đứng trước . Afraid là một tính từ bổ nghĩa cho động từ "to be" thôi , không liên quan đến việc có "to" hay không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/WolfBoy94

thank you :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vuhaihau

like like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khue3
khue3
 • 23
 • 22

Afraid là động từ mà

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/kimthuy0612

có thể dùng "afraid of swimming được chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/netlt87

Anh ta sợ hãi khi bơi sao k đc à add

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
 • 20
 • 18
 • 15
 • 12
 • 5

Phải là sợ hãi việc bơi chứ trong câu này làm gì có từ tiếng Anh nào mang nghĩa là "when" đâu bạn. Câu của bạn phải là When he swims, he is afraid.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Selena926855

Lisa

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/01686929152

Be afraid of mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

theo Oxford Advanced Learner's Dictionary thì afraid được sử dụng dưới hai dạng :

 • afraid of doing something

 • afraid to do something

vậy cho nên câu trên có thể ở cả hai dạng là :

 • He is afraid of swimming .

 • He is afraid to swim

cả hai dạng này đều đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hngnguyn712900

Anh ta sợ bơi thì đúng đó

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.