Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is afraid to swim."

Dịch:Anh ta sợ bơi.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThaiPhan9

He is afraid to swim

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ihatetaker

"anh ấy sợ đi bơi" vậy ko được hả ad?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

"đi bơi " là "go swimming . Đáp án của bạn " anh ấy sợ đi bơi" sẽ tương ứng với câu tiếng Anh là " He is afraid to go swimming " . Hai câu khác hẳn nhau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vangioilee

sao lại có "to" đằng sau afraid vậy mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/netlt87

Anh ta sợ hãi khi bơi sao k đc à add

2 năm trước