"I am not really sure."

Dịch:Tôi không thật sự chắc chắn.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/azooo333555

"tôi không chắc lắm" cũng đúng chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/giahuy-12345

"tôi không chắc lắm" cũng đúng chứ!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buiminhhoang

"tôi thực sự không chắc chắn" cũng đồng nghĩa ad ơi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Namxdht

ở đây có sự biến âm khi đọc giúp mình vs AD. biến âm từ really

4 năm trước

https://www.duolingo.com/alexleevn

tôi không chắc chắn lắm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Tôi không thật chắc chắn

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.