"Love and hate"

Dịch:Yêu và ghét

September 18, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LongPhung3

Hận thù sao lại sai????

May 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/oqunh3

Hik. Chắc hận thù nghĩa mạnh hơn

October 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/meoconhocxuonghp

"Tình yêu và thù hận" - romeo and julliet

May 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lethithuph4

tình yêu và hận thù . câu này sai chỗ nào

August 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SmUL5X

Hận thù với thù hận là như nhau mà

August 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/minhtam76

Hận thù khác gì Thù hận?

August 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/BsVuiTnh

Thù hận mới chịu, hận thù hem chịu :D

September 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LiCng1

"Thù hận" và "Hận thù" trong tiếng việt có nghĩa ngang nhau

September 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vinh.nguyen.vn

Tình yêu và hận thù

May 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/huyphamlt93

Tình yêu và hận thù sai tôi quỳ. Admin fix lại cái

October 31, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Yo.xchupchuv

Hận thù với thù hận là hai từ đảo lại nghĩa không đổi mà >< Duo cần linh hoạt.

June 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vinh193149

thê hận thù nghĩa tiếng anh là gì???

October 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

"tình yêu và thù hận" được chấp nhận mọi người ạ. 10.08.2019

August 10, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.