Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Love and hate"

Dịch:Yêu và ghét

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LongPhung3

Hận thù sao lại sai????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/oqunh3

Hik. Chắc hận thù nghĩa mạnh hơn

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

"Tình yêu và thù hận" - romeo and julliet

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lethithuph4

tình yêu và hận thù . câu này sai chỗ nào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SmUL5X

Hận thù với thù hận là như nhau mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtam76

Hận thù khác gì Thù hận?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BsVuiTnh

Thù hận mới chịu, hận thù hem chịu :D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LiCng1

"Thù hận" và "Hận thù" trong tiếng việt có nghĩa ngang nhau

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/vinh.nguyen.vn

Tình yêu và hận thù

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huyphamlt93

Tình yêu và hận thù sai tôi quỳ. Admin fix lại cái

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Yo.xchupchuv
Yo.xchupchuv
 • 16
 • 12
 • 11
 • 8
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Hận thù với thù hận là hai từ đảo lại nghĩa không đổi mà >< Duo cần linh hoạt.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vinh193149

thê hận thù nghĩa tiếng anh là gì???

10 tháng trước