1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy chắc chắn không phải …

"Anh ấy chắc chắn không phải là một nghệ sĩ."

Dịch:He is definitely not an artist.

September 18, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Halsua

Tại sao lại không dùng sure ạ


https://www.duolingo.com/profile/ChuNga98

Mình cũng k hiểu


https://www.duolingo.com/profile/quannguyen552698

Tôi chưa rõ sao not lại đứng sau trạng từ definitely


https://www.duolingo.com/profile/KimHoang31071998

Minh dùng non-definitely ko dc hở ta


https://www.duolingo.com/profile/ichki05

Absolutely không đc ah?


https://www.duolingo.com/profile/huy8696

Sao absolutely lại k đc?


https://www.duolingo.com/profile/quannguyen552698

Trạng từ ở cấp độ cao nhất nên chưa đến mức phải sd, tôi hiểu nôm na vậy


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

He is certainly not an artist, He is surely not an artist, He is definitely not an artist,


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

He is definitely not an artist, He is certainly not an artist, He is not surely an artist


https://www.duolingo.com/profile/callme._.yen

he is surely not an artist


https://www.duolingo.com/profile/PhmQuangVi7

Tại sao mình viết - he is certainly not an artist - vẫn bị coi là không chính xác.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.