1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy chắc chắn không phải …

"Anh ấy chắc chắn không phải là một nghệ sĩ."

Dịch:He is definitely not an artist.

September 18, 2014

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.