Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy chắc chắn không phải là một nghệ sĩ."

Dịch:He is definitely not an artist.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ichki05

Absolutely không đc ah?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huy8696

Sao absolutely lại k đc?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He is certainly not an artist, He is surely not an artist, He is definitely not an artist,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He is definitely not an artist, He is certainly not an artist, He is not surely an artist

1 năm trước