1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He goes to the farm."

"He goes to the farm."

Dịch:Anh ấy đi đến trang trại.

September 18, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NgocTuLeBa

Đi ra đồng cũng ko cho =.=!


https://www.duolingo.com/profile/cTnhNguyn1

Tui ra ruong cho ne @=@


https://www.duolingo.com/profile/ichki05

Anh ta đến nông trại cũng sai ah? Ghét thật


https://www.duolingo.com/profile/hoanglebo

Chú ấy là làm được chứ gì có khác gì đâu


https://www.duolingo.com/profile/LanTng2

Buồn thật thử bảy lần khác nhau mà vẫn sai


https://www.duolingo.com/profile/hongtham110005

Khi các chủ ngữ là số ít, vd: he/she/it ; còn các chủ ngữ số nhiều thì ko thêm /es/


https://www.duolingo.com/profile/phuongtrinh12345

Anh ấy đến trang trại cũng sai

Thảo luận liên quan

Learn English in just 5 minutes a day. For free.