"He told me about her."

Dịch:Anh ấy đã nói với tôi về cô ấy.

September 18, 2014

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/DatPV

Anh ấy đã kể về cô ấy với tôi _ sai :(


https://www.duolingo.com/profile/bkisav

Anh ấy đã nói về cô ấy với tôi


https://www.duolingo.com/profile/DIMA-TOUR

Cô ấy đã kể với tôi về cô ấy - Sai :)


https://www.duolingo.com/profile/Benjamin994417

Anh ấy đã kể cho tôi về cô ấy sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.