Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He told me about her."

Dịch:Anh ấy đã nói với tôi về cô ấy.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/772006
772006
  • 13
  • 8
  • 7
  • 2
  • 2

Told với talked nghĩa nó khác nhau à

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thic5

lũ dốt

9 tháng trước