1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He told me about her."

"He told me about her."

Dịch:Anh ấy đã nói với tôi về cô ấy.

September 18, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DatPV

Anh ấy đã kể về cô ấy với tôi _ sai :(


https://www.duolingo.com/profile/bkisav

Anh ấy đã nói về cô ấy với tôi


https://www.duolingo.com/profile/772006

Told với talked nghĩa nó khác nhau à


https://www.duolingo.com/profile/PhmNhoan

Đáp án đúng rồi


https://www.duolingo.com/profile/Quang914258

Anh ấy đã nói với tôi về cô ấy (sao lại sai ?)

Learn English in just 5 minutes a day. For free.