"Bảo tàng đang được xây dựng ."

Dịch:The museum is under construction.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanquach-123

Mình gõ như đáp án nhưng sao vẫn báo sai thế ad?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trungqpkg

mình hiểu nghĩa under : dưới, phía dưới... sao là đang?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.