Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is important."

Dịch:Điều đó là quan trọng.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vietanh24

"Đó là điều quan trọng" cũng nên đc chấp nhận chứ nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dzung350792

why không được chấp nhân ad ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Baonhieu

thế mình ghi đấy là điều quan trọng đc ko ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phnganhkit1

tại sao???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/toandkt

Mình thấy những câu có to be + tính từ, đáp án nên bỏ "thì" hay "là" đi sẽ đúng với tiếng ta hơn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynnhng5

do la mot dieu quan trong sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tun875685

Điều đó thì quan trọng ! sai?? Nên chấp nhận đáp án này đúng không các bạn !

10 tháng trước