1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "That is important."

"That is important."

Dịch:Điều đó là quan trọng.

September 18, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vietanh24

"Đó là điều quan trọng" cũng nên đc chấp nhận chứ nhỉ?

November 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dzung350792

why không được chấp nhân ad ơi

April 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Baonhieu

thế mình ghi đấy là điều quan trọng đc ko ?

June 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phnganhkit1

tại sao???

September 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/toandkt

Mình thấy những câu có to be + tính từ, đáp án nên bỏ "thì" hay "là" đi sẽ đúng với tiếng ta hơn

September 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nguynnhng5

do la mot dieu quan trong sai

August 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tun875685

Điều đó thì quan trọng ! sai?? Nên chấp nhận đáp án này đúng không các bạn !

November 17, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.