"Mọi người khác ở đâu?"

Dịch:Where is everybody else?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangngoccp

Anybody else sai hả bạn.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.