"Mọi người khác ở đâu?"

Dịch:Where is everybody else?

September 18, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dangngoccp

Anybody else sai hả bạn.

October 3, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.