https://www.duolingo.com/duyanhnguyenvien

Click bắt đầu học nhưng không ra bài?

sao tôi vào học không được? click vào bắt đầu học Loading 1 hồi không thấy ra bài học gì hết. xin chỉ tôi cách khắc phục. tôi dùng trình duyệt Cốc cốc. xin cám ơn!

4 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.