"I do not like his daughter's attitude."

Dịch:Tôi không thích thái độ của con gái anh ấy.

September 18, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hngnl8

Don't là do not mà

May 14, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.