1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "What do you think of her att…

"What do you think of her attitude?"

Dịch:Bạn nghĩ gì về thái độ của cô ta ?

September 18, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

sao dùng of mà ko dùng about nhỉ?

September 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Câu hỏi tương tự. Of mà dịch là " về "

October 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/mr.Thi

Theo như trang http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/think-of-about-sb-sth thì think of/about đều ok cả, nhưng khi dùng nhiều thì quen với of hơn, dịch ra tiếng Pháp là penser à. Tại mình dùng tiếng Việt để dịch nên think = nghĩ, about=về, of=của nên cho rằng think about hợp lý hơn, tuy nhiên từ of trong tiếng Anh nó lung tung ben lắm, quen là dùng thôi :) Theo kinh nghiệm của em là vậy :D

November 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/duongpt2

tôi cũng vậy

September 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/PhmNgcNhi2

Kp rồi cùng nhau cố gắng học nhé mb! phamngocnhi1404@gmail.com là nick của mềnh ^^

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VnVn531966

Tôi được 17 câu liên tiếp nhờ câu này

January 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hoangnguye584383

no good

October 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Vuvanquan67

bạn nghĩ thái độ của cô ấy là gì : sao lại sai

November 5, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.