1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tuy nhiên, nó thì quá mắc ti…

"Tuy nhiên, nó thì quá mắc tiền."

Dịch:However, it is too expensive.

September 18, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hunooo

Tại sao "so expensive" lại sai nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Dùng very thay too được ko?


https://www.duolingo.com/profile/nmt.victor

Dùng too đc mà bạn


https://www.duolingo.com/profile/IceOcean

however, it is very expensive sao lại sai nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

very=rất ;too=quá


https://www.duolingo.com/profile/binhminhkt99

dịch dảy thì còn lâu


https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

expensive - dat it is very expensive - No qua dat


https://www.duolingo.com/profile/PhamVanToann

however, it is very expensive?


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

it is, however, too expensive. SAO KHÔNG ĐƯỢC, tương tự câu " He is, however, my father.


https://www.duolingo.com/profile/Phng875576

Actually sao không được?


https://www.duolingo.com/profile/thehien.187

too + tính từ or trạng từ : quá ...( hơn mức cần thiết ) -- vd: too hot : quá nóng - too much : quá nhiều - not too hot : không quá nóng


https://www.duolingo.com/profile/Dong333953

Sao nevertheless lại ko dc

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.