1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "What do you want me to tell …

"What do you want me to tell her?"

Dịch:Bạn muốn tôi kể gì với cô ấy ?

September 18, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ihatetaker

"Bạn muốn tôi nói cho cô ấy cái gì?" cũng được chứ nhỉ ?


https://www.duolingo.com/profile/Namdaiklatao

bạn muốn tôi nói gì đến cô ấy . sai


https://www.duolingo.com/profile/trandoanban

Anh muốn tôi nói cái gì với cô ấy


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Tuỳ ngữ cảnh mà dịch YOU, vì you là ngôi thứ hai không phân biệt giống (cái /đực), số (ít /nhiều) : Anh /chị, ông /bà, các anh /các chị, các ông /các bà... Do không rõ ngữ cảnh mình nên dịch là BẠN !


https://www.duolingo.com/profile/ChauNguyen586092

Bạn muốn tôi kể với cô ấy cái gì ? = Bạn muốn tôi kể cái gì với cô ấy ? Trong tiếng Việt, sau động từ "kể" có hai thành phần là "với cô ấy" và "cái gì", thứ tự hai thành phần này trước sau gì cũng được; muốn nhấn mạnh câu hỏi thì để "cái gì" cuối câu hỏi, muốn nhấn mạnh với ai thì để "với cô ấy" cuối câu hỏi. Nhưng cả 2 câu đều hoàn toàn đúng ngữ pháp và đều xác nghĩa câu tiếng Anh.


https://www.duolingo.com/profile/LienDam1

Bạn muốn tôi nói gì với cô ấy _> sai vì thiếu chữ "cái" __ có wá máy móc k !?


https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

cùng câu hỏi với bạn ihatetaker


https://www.duolingo.com/profile/NGCNG581522

bạn muốn tôi kể cho cô ta chuyện gì ?


https://www.duolingo.com/profile/NguynvnBin4

Tôi vẫn đúng

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.