Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây là một cái cây rất to."

Dịch:This is a very big tree.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

this is a tree so big

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không được rồi bạn

4 năm trước