1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. mình k nghe đc trong phần ngh…

https://www.duolingo.com/profile/dohuuthien

mình k nghe đc trong phần nghe viết add ơi

September 19, 2014

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.