"Red against blue"

Dịch:Đỏ đối nghịch với xanh nước biển

September 19, 2014

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/anhtuong.dinh

Nếu câu này lấy từ câu thành ngữ (về chính trị chẳng hạn) thì không nên đưa vào. Vì học viên không thể hiểu hết nghĩa của chúng. Bằng chứng là chữ RED, BLUE không thể dịch là MÀU ĐỎ, MÀU XANH DƯƠNG. Trong quá trình học, khi chúng tôi dịch mà không có chữ MÀU, hay BLUE không dịch là màu XANH DƯƠNG thì chương trình cũng báo là sai.


https://www.duolingo.com/profile/QuangPCT

tôi đồng ý


https://www.duolingo.com/profile/nink5000

mình thì thêm chữ màu giống các bạn mà không sao


https://www.duolingo.com/profile/HuongThu1

Màu đỏ đối lập màu xanh cũng đc mà nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/QuangPCT

i don' t know


https://www.duolingo.com/profile/cachuabi2491

Tại sao không thể thêm chữ màu???


https://www.duolingo.com/profile/pe_vi_1994

Mình cũng sai vì thêm chữ màu


https://www.duolingo.com/profile/ngadisk

hình như câu này viết: red is against blue mới đúng, nhờ mọi người xem lại


https://www.duolingo.com/profile/1088368327

"đỏ tương phản với xanh" cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/HankyoPhm

Câu này không đúng ngữ pháp, against là giới từ nhưng trong câu này lại dùng như động từ, haiz dạy anh văn vậy sao? Còn nữa, against có nghĩa là đối lập, tương phản, chống đối......vậy mà dịch là tương phản lại bảo là sai....nhảm nhí


https://www.duolingo.com/profile/happysmile88

câu này mình nghe không ra . Red nghe lại tưởng rest. against lại nghe thành again .hic


https://www.duolingo.com/profile/vuyen0512

đỏ tương phản với xanh dương


https://www.duolingo.com/profile/alan_pham

đối nghịch có nghĩa là kỵ nhau


https://www.duolingo.com/profile/alan_pham

màu đỏ kỵ với màu xanh


https://www.duolingo.com/profile/QuangPCT

đỏ đối ngược với xanh sao ko đúng


https://www.duolingo.com/profile/vuhaihau

màu đỏ đối ngược với màu xanh dương sao lại sai nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Tracngoclinh

màu đỏ chỏi màu xanh


https://www.duolingo.com/profile/CaoThaiUy

against = chống lại mà cũng sai đếu hiểu

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.