Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái váy rất vừa với anh ấy ."

Dịch:The dress fits him very well.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nghilp2703

Cái váy rất vừa với anh ấy --> Anh ấy mặc váy !!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

câu này lâu rồi mà chưa fix lỗi "skirt" là sao z?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

The dress fits with him được hong ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duolingom6

dress là đầm chứ không phải váy???

4 năm trước