"Anh ấy là một người mẫu lạc quan."

Dịch:He is a positive model.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Optimistic = Positive ( adj. ) : lạc quan. Model ( n. ) : người mẫu.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anhc615812

he is a optimistic model mình ghi thế báo sai là sao nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhNguye267538

anh ta là một mẫu người lạc quan

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bichphuonghvtc

he is a kind of positive person sao không được??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Ruby179

Có từ người mẫu mà bạn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenThie157338

Không chọn được đáp án đúng

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.