1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy là một người mẫu lạc …

"Anh ấy là một người mẫu lạc quan."

Dịch:He is a positive model.

September 19, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Optimistic = Positive ( adj. ) : lạc quan. Model ( n. ) : người mẫu.


https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để học với nhóm Việt Nam nha!


https://www.duolingo.com/profile/KhanhNguye267538

anh ta là một mẫu người lạc quan


https://www.duolingo.com/profile/bichphuonghvtc

he is a kind of positive person sao không được??


https://www.duolingo.com/profile/Ruby179

Có từ người mẫu mà bạn.


https://www.duolingo.com/profile/Anhc615812

he is a optimistic model mình ghi thế báo sai là sao nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

He is a positive model minimum


https://www.duolingo.com/profile/NgcT931674

ghi là he is an optimistic human cũng sai à


https://www.duolingo.com/profile/Thanh553756

Tại sao trong bài để chữ lạc quan khác với đáp án?


https://www.duolingo.com/profile/VHongPhc

Optimistic = lạc quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.