Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not have time for reading."

Dịch:Tôi không có thời gian để đọc.

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhhoa20

câu này viết "tôi không có thời gian đọc sách" chấp nhận được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

"I do not have time for read" dc ko, 2 câu khác nhau thế nào vậy, chưa hiểu danh động từ lắm, cứ như đang học thì tiếp diễn vậy :|

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

For theo sau buộc phải dùng V-ing

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vanhoangnd

Thank you for your answer! (Sau for có thể là danh từ mà ^^)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangducdung

Bạn có thể dùng danh động từ (v-ing) nhưng ko được dùng động từ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tr4om

bạn dịch for reading là " ... cho việc đọc " như vậy là khác rồi nhé , nhất là for dịch là " cho " sẽ sát nghĩa hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
 • 17
 • 16
 • 12

V+ing thì nghĩa của từ không đổi nhưng loại từ chuyển từ động từ sang danh từ bạn ạ. Vì thế mới gọi là danh- động từ đó bạn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/eunsunlove

For rating .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dinhty1977

thời giờ và thời gian khác nhau như thế nào vậy amin?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Giống nhau :P

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I do not have time to be in love.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truonglingo

Học đến chỗ danh động từ này thấy hơi ảo .nhiều từ thêm ing mà thấy dịch ra nghĩa vẫn giống từ gốc ko có đuôi ing

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lequangthuy

tôi không có thì giờ để đọc. Thì giờ và thời giờ khác nhau chỗ nào ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenvanluan86

câu nói "i have no time to reading" có nghĩa cùng với câu này không nhỉ

2 năm trước