Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đã không có câu trả lời nào cho câu hỏi của tôi."

Dịch:There was no response to my question.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

response là phản hồi mà, nó mang nghĩa "trả lời" trong việc hồi đáp như: Trả lời tiếng kêu gọi của ai. Vì vậy chỉ có thể dịch từ tiếng Anh sang là: "Đã không có sự phản hồi (sự hồi đáp) cho câu hỏi của tôi".

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuyen857006

Không có phản hồi đồng nghĩa với việc không có câu trả lời (dù câu trả lời là đúng hay sai)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Jerry2103

Mình chọn đúng câu trả lời vẫn bị bảo sai. Ko hiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VuDinhTho

There was not sao ko được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sadlife2

sao answer không đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

There was no response for my question, there was no response to my question, there was no response to my question, there was no response for my question

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

N: response V: Respond

1 tuần trước