"Họ nói không ."

Dịch:They say no.

September 19, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HieuHoangV

Why i say "They speak no" lose?

September 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Dungnakaijma

Because ( I,you,he,... ) go with "say" not go with "speak".!

August 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/luong860071

why?

March 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Khi nói lại một hành động của một người nào đó thì đương nhiên hành động đó đã xảy ra rồi, vì vậy không nên dùng thì hiện tại. Ad nên đưa tất cả những dạng câu này về thì quá khứ để tạo cho học viên có thói quen dùng thì quá khứ cho những trường hợp như vậy, giúp việc dùng tiếng Anh được tự nhiên hơn.

December 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Funny_ghost

tại sao "they say not" lai không được vậy add???????????? no va not như nhau mà

October 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Newbe_N

me too

January 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenKhoa863950

Ngu too

June 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguynDuyPh657531

They say no mới đúng

April 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tieuho_1998

they speak no lại ko đc ạ ?

December 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Mai_Uyen

speak không nên dùng trong ngữ cảnh này

July 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ngenngensuperman

they said no lại k đc à

July 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hikari2088

"said" là thì quá khứ rồi bạn.

September 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/minh704053

Say

July 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/animecute10

mau sac lien quan gi den cai nay

August 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/mBug2

say or speak?

August 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/GiaHng5

Khi nao thêm s khi nao không thêm vây?

October 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hikari2088

Thì hiện tại đơn, động từ theo sau ngôi thứ 3 số ít như: She, he, it phải thêm "s".

October 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nh0kbia1997

Say mới đúng trong trường hợp này !

October 23, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.