"Giá trị của cái mô tô ở trong quyển sách."

Dịch:The value of the motorcycle is in the book.

September 19, 2014

19 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/anhthu_uel

the motorcycle's value is in the book. Mình dùng sở hữu cách không đúng sao?


https://www.duolingo.com/profile/vantien122333

's :sở hữu chỉ người, con vật Vd: dog's house Of: sở hữu chỉ vật Vd: color of the plate


https://www.duolingo.com/profile/HaiLa142308

Mình cũng vậy, thấy ổn.


https://www.duolingo.com/profile/levantan4

Tôi cũng làm như bạn.Chúng ta cùng đúng,okay?


https://www.duolingo.com/profile/sputin68

Câu tiếng Việt không có ĐỘNG TỪ, ít nhất phải có "thì" hoặc "là"


https://www.duolingo.com/profile/Khanh687774

Câu này tiếng Việt nghe như vô nghĩa ấy


https://www.duolingo.com/profile/teenboy

cái này dùng on vs in khác gì nhau, mình thấy on hợp lý hơn


https://www.duolingo.com/profile/Hipng423319

khác một trời một vực bạn ơi :)) in = trong on = trên


https://www.duolingo.com/profile/NoloveNopa

dùng motor thì có khác gò


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

Ý bạn là mô tơ??? "Mô tô" khác "mô tơ" nhé.


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

The value of the motorcycle is in the book, the value of the motorbike is in the book, the value of the motorbike is in the book, the value of the motorcycle is in the book


https://www.duolingo.com/profile/HOAHOANG10

Khi nao thì dùng mạo từ " the" nhỉ các ban


https://www.duolingo.com/profile/dinhquangt3

Khi danh từ được xác định


https://www.duolingo.com/profile/XuanThanhH1

Trong đề thiếu từ "in" !


https://www.duolingo.com/profile/RossShen

Dùng "price" thay cho "value" được không Ad?


https://www.duolingo.com/profile/LongTo8

The value of the moto is in the book . Bị sai


https://www.duolingo.com/profile/CHINguyn2230680

Mô tô trong sách là cái gì trời?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.