Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"When did you go there?"

Dịch:Bạn đã đi đến chỗ đó khi nào?

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hng443807

Cái gì vvvvvvvvvvv

1
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng443807

Bạn đã đi đến chỗ đó khi nào? Z mà vẫn sai ạ

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhc423070

loa ko hiey $$$$$$4$$$$$$$$$ $$$$44444$$$$$$ $$$4444444$$$$$

0
Trả lời10 tháng trước