Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"When did you go there?"

Dịch:Bạn đã đi đến chỗ đó khi nào?

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hng443807

Cái gì vvvvvvvvvvv

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng443807

Bạn đã đi đến chỗ đó khi nào? Z mà vẫn sai ạ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhc423070

loa ko hiey $$$$$$4$$$$$$$$$ $$$$44444$$$$$$ $$$4444444$$$$$

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/MVHH2000

Bạn đã đến chỗ đó vào lúc nào ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Coludy_Love

khi nào bạn đến đó cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Ko đúng bạn ơi, vì bài học đang là quá khứ đơn mà, nên phải có từ "đã" nữa mới đúng nha bạn!!!!!!!!!!^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phtt10

cmm

1 năm trước