1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "When did you go there?"

"When did you go there?"

Dịch:Bạn đã đi đến chỗ đó khi nào?

September 19, 2014

3 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/Hng443807

Cái gì vvvvvvvvvvv

November 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hng443807

Bạn đã đi đến chỗ đó khi nào? Z mà vẫn sai ạ


https://www.duolingo.com/profile/Minhc423070

loa ko hiey $$$$$$4$$$$$$$$$ $$$$44444$$$$$$ $$$4444444$$$$$

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.