"Whendidyougothere?"

Dịch:Bạn đã đi đến chỗ đó khi nào?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hng443807

Cái gì vvvvvvvvvvv

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng443807

Bạn đã đi đến chỗ đó khi nào? Z mà vẫn sai ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhc423070

loa ko hiey $$$$$$4$$$$$$$$$ $$$$44444$$$$$$ $$$4444444$$$$$

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.