1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi vừa mới đi tới nhà hàng."

"Tôi vừa mới đi tới nhà hàng."

Dịch:I just went to the restaurant.

September 19, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/mvhh20

"a" và "the" cũng giống nhau.


https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

cho mình hỏi, mình không hiểu khi nào không dùng "the" hay dùng "the"??


https://www.duolingo.com/profile/lenguyenbakhang

Cho mình hỏi , với câu tiếng Việt như thế này :" Tôi vừa mới đi tới nhà hàng". thì khi dịch mình căn cứ vào điểm/ từ nào để biết đây không phải câu hiện tại thường mà qua đó mình đổi từ " go " sang" went " ?. Mình dã dùng " go " và bị sai " thì " . Nhưng mình vẫn chưa biết sai thế nào? Cảm ơn!


https://www.duolingo.com/profile/Cung_Phu

Phai lai just have come,hoac just came chu,


https://www.duolingo.com/profile/Vernian_Nguyen

"đi tới" khác với "đến" mà. nếu ai đó đi đến nhà hàng, nhưng người đó chỉ đứng ngoài , không vào thì chưa phải là "came"

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.