"Tôi vừa mới đi tới nhà hàng."

Dịch:I just went to the restaurant.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mvhh20

"a" và "the" cũng giống nhau.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

cho mình hỏi, mình không hiểu khi nào không dùng "the" hay dùng "the"??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lenguyenbakhang

Cho mình hỏi , với câu tiếng Việt như thế này :" Tôi vừa mới đi tới nhà hàng". thì khi dịch mình căn cứ vào điểm/ từ nào để biết đây không phải câu hiện tại thường mà qua đó mình đổi từ " go " sang" went " ?. Mình dã dùng " go " và bị sai " thì " . Nhưng mình vẫn chưa biết sai thế nào? Cảm ơn!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Cung_Phu

Phai lai just have come,hoac just came chu,

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Vernian_Nguyen

"đi tới" khác với "đến" mà. nếu ai đó đi đến nhà hàng, nhưng người đó chỉ đứng ngoài , không vào thì chưa phải là "came"

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.