"Tôi là người đàn ông."

Dịch:I am the man.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thangtitihp

ad ơi mạo từ a , an, the được dùng khi nào thế ạ !! tks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoluu532002

"an" dc dùng khi sau nó là nguyên âm như "a,e,i,o,u" còn lại dùng a

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thangtitihp

còn the thì sao b ơi :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoluu532002

"the" khi danh tu chi doi tuong đã biết rõ "a,an" khi danh tu chung chua xac dinh va thuong thì "an,a" có chỉ số lượng là 1

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaoluu532002
4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.