"He reached the bird."

Dịch:Anh ta đã chạm tới con chim.

September 19, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Luis.Duong

I like your thinking :)))

April 3, 2017

https://www.duolingo.com/PhamPham10

:D

March 5, 2018

https://www.duolingo.com/_Long_
  • 15
  • 13

anh ta sờ vào con chim :))))

November 9, 2016

https://www.duolingo.com/hoangnguye584383

Nếu ghi Cô ta đã chạm vào con chim, hợp lý hơn Anh ta nhỉ

June 14, 2017

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Touch mới là chạm mừa

September 22, 2014

https://www.duolingo.com/mrdeathmage

Anh ấy đã chạm con chim tại sao lại không đúng?

July 18, 2016

https://www.duolingo.com/toandkt

Nếu "reach" thì chưa chắc đã chạm, chỉ là với tới thôi.

September 19, 2014

https://www.duolingo.com/hoangsonvaa

Mình ghi "với tới" mà bị sai :(

January 11, 2015

https://www.duolingo.com/vinh.nguyen.vn

Anh ta đã bắt được con chim

May 10, 2015

https://www.duolingo.com/LmrHlK

Thế cô ấy đã lên đỉnh chưa :))

October 20, 2017

https://www.duolingo.com/nam82244

Chim trong quần chim bay ra@@O_oO_o

August 5, 2018

https://www.duolingo.com/Trng96170

Hài thiệt

March 5, 2018

https://www.duolingo.com/TrungPhm20
January 15, 2017

https://www.duolingo.com/Trang_Moon19

:D my think

September 24, 2018

https://www.duolingo.com/NguynThanh549780

each dates

January 28, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.