1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He reached the bird."

"He reached the bird."

Dịch:Anh ta đã chạm tới con chim.

September 19, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Luis.Duong

I like your thinking :)))


https://www.duolingo.com/profile/_Long_

anh ta sờ vào con chim :))))


https://www.duolingo.com/profile/mrdeathmage

Anh ấy đã chạm con chim tại sao lại không đúng?


https://www.duolingo.com/profile/toandkt

Nếu "reach" thì chưa chắc đã chạm, chỉ là với tới thôi.


https://www.duolingo.com/profile/hoangsonvaa

Mình ghi "với tới" mà bị sai :(


https://www.duolingo.com/profile/vinh.nguyen.vn

Anh ta đã bắt được con chim


https://www.duolingo.com/profile/hoangnguye584383

Nếu ghi Cô ta đã chạm vào con chim, hợp lý hơn Anh ta nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Touch mới là chạm mừa


https://www.duolingo.com/profile/LmrHlK

Thế cô ấy đã lên đỉnh chưa :))


https://www.duolingo.com/profile/nam82244

Chim trong quần chim bay ra@@O_oO_o


https://www.duolingo.com/profile/Nhn745645

Anh ta nắm lấy con chim và nhét nó vào cái tổ đầy lông lá


https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

Câu này có " vấn đề"!!! . Cần những câu học " bổ ích". Câu này " bổ ngữa"!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.