Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He reached the bird."

Dịch:Anh ta đã chạm tới con chim.

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Luis.Duong

I like your thinking :)))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamPham10

:D

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Touch mới là chạm mừa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mrdeathmage

Anh ấy đã chạm con chim tại sao lại không đúng?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Long_
_Long_
  • 15
  • 13

anh ta sờ vào con chim :))))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/toandkt

Nếu "reach" thì chưa chắc đã chạm, chỉ là với tới thôi.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangsonvaa

Mình ghi "với tới" mà bị sai :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vinh.nguyen.vn

Anh ta đã bắt được con chim

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangnguye584383

Nếu ghi Cô ta đã chạm vào con chim, hợp lý hơn Anh ta nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nam82244

Chim trong quần chim bay ra@@O_oO_o

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrungPhm20
1 năm trước

https://www.duolingo.com/LmrHlK

Thế cô ấy đã lên đỉnh chưa :))

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trng96170

Hài thiệt

6 tháng trước

Thảo luận liên quan