1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. học tiếng nhật

https://www.duolingo.com/profile/ockhin

học tiếng nhật

mìh mới học tiếng nhật, cảm thấy trên này khá đầy đủ những tiếng cơ bản cơ mà lại thiếu tiếng nhật (hiện nay rất phổ biến và thịnh hành nữa). hi vọng duolingo sẽ cập nhập thêm, chờ ^^!

September 19, 2014

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.