"Vùng đó đã sản xuất một loại rượu tuyệt vời."

Dịch:That region has produced excellent wine.

4 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chauanh4

Sao lại cần " has" ở đây mọi người

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

" That region" là ngôi thứ 3, số ít. Đây là văn phạm cơ bản. Em nên học ở phần khác dễ hơn của Duo., và cần thiết phải học phần văn phạm trong sách giáo khoa. Em có thể mua sách giáo khoa tiếng Anh có bán ở nhà sách để tự học.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Sorry em nha! Cần "has produced" để diễn tả hiện tại hoàn thành ( present perfect): sự việc vừa mới hoàn tất.^^

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/LnhThng9
  • 25
  • 8
  • 196

Đây là htht mà.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/chien276

that area producted a great kind of wine?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/snNaIn

Tại sao câu trả lời k có an hoặc a

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

vì sao ko có a or an

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhsondhqb1985

K có a hoặc an?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangit
  • 19
  • 9
  • 46

alcohol duoc khong moi nguoi?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lecongtruo

Một loại rượu??? Câu trả lời chưa sát.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyn168499

Mình thấy "this area produced a great type of wine" sát vs câu cần dịch nhất

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sucherry

Tại sao không dùng "great" a

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

That region has produced excellent wine

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhungshine1

một loại rượu mà :3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thebluesbvu

The region has produced a excellent of wine

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sinhbe

That region has produced an excellent kind of wine

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BeLinh99

"một" loại rượu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaNguyen154200

Có vấn đề về đáp án

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

That region has produced an excellent wine. I think that is the best answer.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
  • 25
  • 7
  • 1084

that region has produced a kind of excellent wine??????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTuan1960

That region has produced a kind of excellent wine -> tại sao sai?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.