Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He tries again later."

Dịch:Anh ấy thử lại sau đó.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Anh ấy cố gắng lần nũa sau đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thangdn1304

Cố gắng cũng ko sai . ad xem điều chỉnh nhé Duo cứng nhắc quá

3 năm trước