"Hetriesagainlater."

Dịch:Anh ấy thử lại sau đó.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Anh ấy cố gắng lần nũa sau đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thangdn1304

Cố gắng cũng ko sai . ad xem điều chỉnh nhé Duo cứng nhắc quá

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.