"He tries again later."

Dịch:Anh ấy thử lại sau đó.

September 20, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Anh ấy cố gắng lần nũa sau đó

September 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thangdn1304

Cố gắng cũng ko sai . ad xem điều chỉnh nhé Duo cứng nhắc quá

October 31, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.