"The strike happened with no violence."

Dịch:Cuộc bãi công đã xảy ra không có bạo lực.

September 20, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QuynTrn

Câu của mình đúng mà bị chấm điểm sai là sao

September 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thanh167

"cuộc bãi công đã diễn ra không bạo lực" hợp lí mà!

January 12, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.