Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The strike happened with no violence."

Dịch:Cuộc bãi công đã xảy ra không có bạo lực.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuynTrn

Câu của mình đúng mà bị chấm điểm sai là sao

4 năm trước