"Thestrikehappenedwithnoviolence."

Dịch:Cuộc bãi công đã xảy ra không có bạo lực.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuynTrn

Câu của mình đúng mà bị chấm điểm sai là sao

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.