"The strike happened with no violence."

Dịch:Cuộc bãi công đã xảy ra không có bạo lực.

September 20, 2014

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/dung348245

The strike happened without violence đc ko nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/thanh167

"cuộc bãi công đã diễn ra không bạo lực" hợp lí mà!


https://www.duolingo.com/profile/QuynTrn

Câu của mình đúng mà bị chấm điểm sai là sao


https://www.duolingo.com/profile/Thuhuong2

The strike happened with no violence


https://www.duolingo.com/profile/binh605302

The strike happened with no violence

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.