Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ở đây mọi thứ thì theo trật tự."

Dịch:Here everything is in order.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

Trạng ngữ "here" để đầu hay cuối đều được mà! We can put "here" at the beginning or at the end of the sentence.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangviet97

Everything và anything khác nhau ntn vậy. Gthich giùm mình với

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhleduy7

here everything follow the order ? ĐÚNG KO VẬY

2 năm trước