Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He runs one meter per second."

Dịch:Anh ấy chạy được một mét trên giây.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ichki05

Dùng số không đc ah?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongquan2204

không đúng

?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????/

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

klq: Chạy chậm quá heng, có 1m/1s à, bằng đi bộ ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

anh ấy chạy với tốc độ bàn thờ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SadGirl...

quá là bàn thờ!!!

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
 • 25
 • 22
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1289

He is a turtle :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maimai4c

làm gì mà nhanh dữ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-GasTer-

ololo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He runs one meter per second, He runs one meter per second, He runs one meter prescribed, He runs one meter per second, He runs one meter per second, He runs one meter per second, He runs one meter per second

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 25
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 7

Ê, có một câu sai đó, sửa lại đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Meo3chan

Chạy chậm mà. 1m/s mà 1h là 3600s => vận tốc là 3600m/h (3,6km/h). He's running too slow. I don't like such the boy. :)

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phong922608
Phong922608
 • 25
 • 22
 • 10
 • 199

đáp án của tôi đúng. anh ta chạy một mét mỗi giây đồng hồ

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynHuTrn615070

Ocschos cả bọn

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/AiNiisan

Mình ghi 1 m/s sai ?

4 ngày trước