"Bốn thì gấp đôi hai."

Dịch:Four is twice as much as two.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ichki05

Four is double of two không đc hả mọi người?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tiennkt87

how about "four is double two" ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tai0948884990

"four is double two" sai chỗ nào zị ad?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lylynguyen8

four is double two sai cho nao vay add

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trang13112001

four is two double không đc ak

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ndu96081631

Móa. Nhớ dc chết liền á

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.