Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This telephone is out of order."

Dịch:Cái điện thoại này thì bị hư.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

Không có file âm thanh

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

cái điện thoại này thì bị hỏng

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongkak

Out of order là hết hàng, out of working mới là bị hư mà

0
Trả lời6 ngày trước