Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This telephone is out of order."

Dịch:Cái điện thoại này thì bị hư.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

Không có file âm thanh

4 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

cái điện thoại này thì bị hỏng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongkak
Phuongkak
  • 25
  • 11
  • 93

Out of order là hết hàng, out of working mới là bị hư mà

1 tháng trước