"Thistelephoneisoutoforder."

Dịch:Cái điện thoại này thì bị hư.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phuongkak

Out of order là hết hàng, out of working mới là bị hư mà

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/sputin68

Không có file âm thanh

4 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

cái điện thoại này thì bị hỏng

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.