Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This explains his success."

Dịch:Điều này giải thích sự thành công của anh ta.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duytan213

I had not heard the word: success

1 năm trước

https://www.duolingo.com/toandkt

Mục đọc chậm từ đầu mình nghe thành "it" chứ ko phải "this"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duxnghia

Ai cho mình biết đây là loại câu gì nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cockchafer_

câu bình thường, chủ ngữ this , động từ explain , object: his succces

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This explains his success, this explains his success, this explains his success, this explains his success, this explains his success, this explains his success

1 năm trước

https://www.duolingo.com/em.gaj.phu.thuy

Câu này không phân biệt được explain là verb hay noun

8 tháng trước