https://www.duolingo.com/profile/hohungphi

không nghe được

Sao trong bào này một số câu nghe không nge được. Không biết đường nào mà điền cả

September 20, 2014

0 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.