https://www.duolingo.com/hohungphi

không nghe được

Sao trong bào này một số câu nghe không nge được. Không biết đường nào mà điền cả

4 năm trước

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.