Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hohungphi

không nghe được

Sao trong bào này một số câu nghe không nge được. Không biết đường nào mà điền cả

0
3 năm trước

0 Nhận xét