"Wewanttointroducehertothepublic."

Dịch:Chúng tôi muốn giới thiệu cô ấy với công chúng.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

chúng tôi muốn giới thiệu cô ấy tới cộng đồng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SnMinhHong

Public dịch cộng đồng không đúng hả mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

Cộng đồng là " the community" , không phải là public ,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duy207366

K có từ chúng

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.