"We want to introduce her to the public."

Dịch:Chúng tôi muốn giới thiệu cô ấy với công chúng.

September 20, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

chúng tôi muốn giới thiệu cô ấy tới cộng đồng

September 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/SnMinhHong

Public dịch cộng đồng không đúng hả mọi người

January 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

Cộng đồng là " the community" , không phải là public ,

January 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Duy207366

K có từ chúng

February 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thaile154597

Cho hỏi xíu từ "to" đi kèm với từ nào thế các bn.

April 13, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.