"Tôi sẽ không đóng cửa."

Dịch:I am not going to close the door.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrinhPhamLe

I am not going to shut the door.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Câu bạn hay nhỉ. Nhưng mìn chưa thấy cụm từ shut the door. Mình thấy shut down trên máy tính không hà. Hỏng biết có khác gi với close the door không bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

hai câu này nghĩa như nhau, dùng thay thế cho nhau được :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hunglinhpt

I am not going to shut the door. => giống như kiểu shut up =))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaBang1

Đề nghị mốt thiết kế lại sao cho khi bấm vào xem comment thì ở phần đầu nên được liệt kê tất cả các đáp án đúng và các từ có thể thay thế cho nhau.

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.