"Tôi sẽ không đóng cửa."

Dịch:I am not going to close the door.

September 20, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TrinhPhamLe

I am not going to shut the door.

September 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Câu bạn hay nhỉ. Nhưng mìn chưa thấy cụm từ shut the door. Mình thấy shut down trên máy tính không hà. Hỏng biết có khác gi với close the door không bạn?

December 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

hai câu này nghĩa như nhau, dùng thay thế cho nhau được :)

December 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Thanks

December 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hunglinhpt

I am not going to shut the door. => giống như kiểu shut up =))

March 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/KhoaBang1

Đề nghị mốt thiết kế lại sao cho khi bấm vào xem comment thì ở phần đầu nên được liệt kê tất cả các đáp án đúng và các từ có thể thay thế cho nhau.

April 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/concuaDang

Thiếu có chữ"the" mà nó kêu mình sai?vô lí?

April 10, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.