"Tôi sẽ không đóng cửa."

Dịch:I am not going to close the door.

September 20, 2014

7 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/TrinhPhamLe

I am not going to shut the door.


https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Câu bạn hay nhỉ. Nhưng mìn chưa thấy cụm từ shut the door. Mình thấy shut down trên máy tính không hà. Hỏng biết có khác gi với close the door không bạn?


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

hai câu này nghĩa như nhau, dùng thay thế cho nhau được :)


https://www.duolingo.com/profile/hunglinhpt

I am not going to shut the door. => giống như kiểu shut up =))


https://www.duolingo.com/profile/KhoaBang1

Đề nghị mốt thiết kế lại sao cho khi bấm vào xem comment thì ở phần đầu nên được liệt kê tất cả các đáp án đúng và các từ có thể thay thế cho nhau.


https://www.duolingo.com/profile/concuaDang

Thiếu có chữ"the" mà nó kêu mình sai?vô lí?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.