1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "No, thank you, I am full."

"No, thank you, I am full."

Dịch:Không, cảm ơn, tôi no.

September 20, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ericpham006

câu này phải dịch như thế này mới đúng: Không, cảm ơn, tôi đủ rồi


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

Cảm ơn là từ Hán Việt ( Cảm ân , Cảm ơn ) . Cảm có nghĩa là cảm tạ , cảm kích . Ơn là cách đọc chệch của từ Ân , có nghĩa là ơn huệ ( ân huệ ) , công ơn .

Theo đúng ngữ nghĩa ( nghĩa của từ ) thì cảm ơn mới là chính xác . Chữ Cám ơn thì không có nghĩa gì hết . Nhưng trên thực tế thì hiện nay người ta dùng từ cảm ơn và cám ơn lẫn lộn nhau . Nói cảm ơn hay cám ơn thì người nghe cũng hiểu cùng một ý nghĩa mà thôi


https://www.duolingo.com/profile/tuanhtho

"Cám ơn" chỉ là cách đọc chệch của người dân địa phương thôi nên trên Doulingo nó sẽ không được chấp nhận.


https://www.duolingo.com/profile/huyenphi

Vd có nơi sẽ nói là tôi đủ rồi (cũng là nói về ăn uống)


https://www.duolingo.com/profile/dinhnguyenxda

I am fall =)), tôi ngã.


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Full (no, đầy) là tính từ nên cần trợ động từ to be; nhưng Fall (ngã) là V nên không có trợ động từ trong câu khẳng định. Câu nghi vấn : Are you full ?; Do you fall ? Do vậy phân biệt câu tiếng Anh "no" hay "ngã" là nhờ trợ động từ to be hay to do ! *Thực tế cách phát âm của hai từ : Full /fʊl/ (adj) : no, tràn đầy. Fall /fɔ:l/ (v) (fall /fell /fallen) : ngã, rơi ; (n) : mùa thu !


https://www.duolingo.com/profile/TrafTheOpest

phải là "Không, cảm ơn, tôi no RỒI" chứ :v lmao

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.