Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã ăn gì hôm nay chưa?"

Dịch:Have you eaten today?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sputin68

Hôm nay bạn đã ăn chưa chứ? (Không thể tìm được chữ GÌ"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Honglh

Tôi cũng nghĩ như bạn!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 5
  • 207

Đáp án tào lao

1 năm trước