"Theguardisresponsibleforourprotection."

Dịch:Người canh gác chịu trách nhiệm cho sự bảo vệ của chúng ta .

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/toandkt

Mình thấy "the guard" sẽ dùng "his protection" để đảm bảo cho "our safety" thì đúng hơn, còn "our protection" có vẻ ko đúng ý?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/henbim

Ai bao ve ai ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.