Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The guard is responsible for our protection."

Dịch:Người canh gác chịu trách nhiệm cho sự bảo vệ của chúng ta .

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/toandkt

Mình thấy "the guard" sẽ dùng "his protection" để đảm bảo cho "our safety" thì đúng hơn, còn "our protection" có vẻ ko đúng ý?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/henbim

Ai bao ve ai ?

3 năm trước