1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The judge had established th…

"The judge had established the order."

Dịch:Thẩm phán đã thiết lập trật tự .

September 20, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

thẩm phán đã lập lại trật tự . nghe có phải nó xuôi không ?


https://www.duolingo.com/profile/IteHite
  • Nhưng máy nó không thích xuôi T^T

https://www.duolingo.com/profile/Bocabu

"Thẩm phán đã phát hành lệnh" được k mọi ng?


https://www.duolingo.com/profile/NguyenTrongLam

sao không gọi là . thẩm phán đã ban hành lệnh chứ


https://www.duolingo.com/profile/vncruises

thẩm phán đã thiết lập lại trật tự


https://www.duolingo.com/profile/Jenny8485

Mình cũng trả lời là "Thẩm phán đã thiết lập lại trật tự" và...mất tim, hichic... chia bùn với bạn


https://www.duolingo.com/profile/dangkien92

vị thẩm phán đã thiết lập trật tự đâu khác nhau @@!


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

/ðiː/ the order


[tài khoản đã đóng]

    Ai biết

    Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.