"The judge had established the order."

Dịch:Thẩm phán đã thiết lập trật tự .

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

thẩm phán đã lập lại trật tự . nghe có phải nó xuôi không ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/IteHite
IteHite
 • 17
 • 16
 • 4
 • 2
 • Nhưng máy nó không thích xuôi T^T
8 tháng trước

https://www.duolingo.com/vncruises

thẩm phán đã thiết lập lại trật tự

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Jenny8485
Jenny8485
 • 25
 • 16
 • 10
 • 9
 • 8
 • 5
 • 5
 • 4
 • 2
 • 12

Mình cũng trả lời là "Thẩm phán đã thiết lập lại trật tự" và...mất tim, hichic... chia bùn với bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkien92

vị thẩm phán đã thiết lập trật tự đâu khác nhau @@!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 20
 • 6
 • 6
 • 3
 • 12

/ðiː/ the order

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

"Thẩm phán đã phát hành lệnh" được k mọi ng?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentrun475690

ok cô

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.